Missie en visie

In het begin van het schooljaar 2019-2020 zijn de missie en visie van basisschool de Tweesprong en de Zonnehof herijkt. Samen met Stichting Okido zorgen we voor een ononderbroken ontwikkeling voor kinderen van 2 tot 13 jaar.
In de volgende twee documenten kunt u onze missie en visie bekijken:

Missie-visie 

Visie op het jonge kind