Voorleeskampioenschappen
Surprises
Kerst
Wij bouwen samen aan een fijn schooljaar!

Onze missie

Iedere dag is een uitdaging om elke leerling van onze basisschool een stukje verder te helpen in zijn ontwikkeling.
 
Onze kinderen: voelen zich veilig en prettig,
                            weten waar ze goed in zijn,
                            stellen zich positief op ten aanzien van zichzelf en anderen, 
                            kunnen samenwerken in een wervelende maatschappij,
                            gaan creatief om met hetgeen op hun pad komt
                            en groeien zo naar zelfstandigheid.
 
Wij werken vanuit onderstaande kernwaarden, waarover we goed hebben nagedacht
en die we zelf zeer waardevol vinden.
 
Met affectie en eerlijkheid creëren we een sfeer,
waarin elk kind zich veilig en geborgen kan voelen.
Dit klimaat geeft vertrouwen om uitdagingen aan te gaan.
Een open houding, waarin plezier en enthousiasme elkaar versterken.
Positiviteit werkt op een natuurlijke wijze op de motivatie van elk persoon.
 
Wij gaan ervoor!
 

Onze visie

Visie op leren, de rol van kind en leerkracht hierin
 
Elk kind is uniek
Elk kind is autonoom
Elk kind heeft zijn eigen mogelijkheden en grenzen
We hebben respect voor verschillen
 
We leggen accent op de dingen die goed gaan en hebben daarnaast oog voor de stappen die gezet kunnen worden om kinderen op een hoger plan te brengen.
Een rijke, veilige leeromgeving, waarin de leerstof betekenisvol aangeboden wordt.
Hierdoor worden kinderen uitgedaagd.
Ook hun drang om zelfstandig te functioneren wordt geprikkeld.
De weerbaarheid en zelfredzaamheid van elk kind krijgt onze aandacht.
 
Ons eigen handelen en omgang met elkaar hebben een voorbeeldfunctie
en hiervan zijn we ons zeer bewust.