Peuterprogramma

Het peuterprogramma wordt aangeboden aan de kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op vaste dagdelen. Dit specifieke peuterprogramma wordt gedurende 40 weken per jaar aangeboden, dus niet tijdens de schoolvakanties.

Het peuterprogramma dat wordt aangeboden betreft het VVE-programma "Peuterplein". VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie, het peuterprogramma wordt aangeboden aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. Een gevarieerd aanbod van activiteiten, afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. Ook is er speciale aandacht voor de spraaktaal ontwikkeling. 

Bij de overdracht naar de basisschool hebben wij samen met leerkracht, ouder en pedagogisch medewerker een driehoeks-gesprek. Zo garanderen wij korte lijnen met school en werken we samen met de observatie methode 'MijnKleutergroep'. We vinden het een belangrijk doel om de doorgaande lijn te waarborgen en elkaar als samenwerkingspartner te kunnen vinden.
Samen staan wij dan ook voor de door ons ontwikkelde visie op het jonge kind.

Visie: Visie op het jonge kind.docx

Tijden
Maandag-, dinsdag-, donderdag en vanaf 11 maart vrijdagochtend van 8.15 uur tot 12.15 uur, in de middag van 13:30 tot 17:00.