Alle leerkrachten van de Zonnehof vinden het heel belangrijk om de kinderen te laten meedenken over een aantal belangrijke zaken op onze school. We merken dat onze leerlingen vaak goede en originele ideeën hebben en zich ook heel verantwoordelijk voelen over het reilen en zeilen op de Zonnehof. 

Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen al jong leren om goed naar elkaars mening te luisteren, hun eigen mening te vormen en tenslotte ook leren begrijpen hoe we samen tot bepaalde keuzes komen. 

Samen met de leerlingen plannen we een aantal bijeenkomsten onder schooltijd. Van deze vergaderingen zullen notulen, gemaakt door de leerlingen, verschijnen op ons Ouderportaal in de Boekenkast. Zo kunnen ouders ook een en ander volgen.  

Wij zijn er van overtuigd dat onze leerlingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren voor de Zonnehof. 

De leerlingenraad van schooljaar 2023-2024

Groep 5: Lotte Crins en Tren Sangen 
Groep 6: Meike Bruijnen en Liam Luijben 
Groep 7: Milan Triepels en Elfie Delissen 
Groep 8: Dani Nies en Tessa Heuts