Ouderklankbordgroep

Sinds het schooljaar 2016-2017 is er op BS De Zonnehof een ouderklankbordgroep. De leerkrachten van De Zonnehof vinden het belangrijk om de mening van ouders te horen en hen te laten meedenken in schoolse zaken.
Ieder schooljaar wisselt de samenstelling van deze ouderklankbordgroep, zodat zoveel mogelijk ouders de gelegenheid krijgen om mee te denken. Vanuit iedere groep heeft er een ouder gedurende één schooljaar zitting in de ouderklankbordgroep. Vanuit het team wisselt de samenstelling gedeeltelijk.

Na elke bijeenkomst wordt er een kort verslag gemaakt dat met alle ouders wordt gedeeld. Alle ouders, ook ouders die niet in de ouderklankbordgroep zitten, worden van harte uitgenodigd bespreekpunten in te brengen voor de ouderklankbordgroep. Deze bespreekpunten mogen worden ingebracht via de ouders die het lopende schooljaar zitting hebben in de ouderklankbordgroep.

Tijdens de algemene informatieavond per groep hebben we u geïnformeerd over de werkwijze van de ouderklankbordgroep. Hieronder vindt u een overzicht van de leden voor het schooljaar 2023-2024. Alle ouders, ook ouders die niet in de klankbordgroep zitten, worden van harte uitgenodigd om bespreekpunten in te brengen voor de eerste vergadering op dinsdag 13 oktober a.s. 19.30 uur op de Zonnehof. Deze bespreekpunten mogen worden ingebracht via de ouders die dit schooljaar zitting hebben in de klankbordgroep.

Deelnemers 2023-2024:

Groep 1/2: Loes Luijten (Teun van de Kruijs) en Sanne van Otterdijk (Wietze en Thijmen Eilers)
Groep 3/4: Marjo Smolenaars (Roos en Rens Kierkels), Peter Stultiens (Sam en Siem Stultiens) en Laura Broeders (Imme, Liv en Milan Triepels)
Groep 5/6: Veronika van Heur (Ivo en Emma van Heur) en Marieke de Louw (Suus, Lynn en Meike Bruijnen)
Groep 7/8: Lilian Schrooijen (Ize en Eline Schrooijen) en Monique Kierkels (Luuk Kierkels)

namens de MR: 
Namens de OVL: 

Powerpoint Startbijeenkomst ouderklankbordgroep Zonnehof