Wij bouwen samen aan een fijn schooljaar!
Voorleeskampioenschappen
Surprises
Kerst

Ouderklankbordgroep

Sinds het schooljaar 2016-2017 is er op BS De Zonnehof een ouderklankbordgroep. De leerkrachten van De Zonnehof vinden het belangrijk om de mening van ouders te horen en hen te laten meedenken in schoolse zaken.
Ieder schooljaar wisselt de samenstelling van deze ouderklankbordgroep, zodat zoveel mogelijk ouders de gelegenheid krijgen om mee te denken. Vanuit iedere groep heeft er een ouder gedurende één schooljaar zitting in de ouderklankbordgroep. Vanuit het team wisselt de samenstelling gedeeltelijk.

Na elke bijeenkomst wordt er een kort verslag gemaakt dat met alle ouders wordt gedeeld. Alle ouders, ook ouders die niet in de ouderklankbordgroep zitten, worden van harte uitgenodigd bespreekpunten in te brengen voor de ouderklankbordgroep. Deze bespreekpunten mogen worden ingebracht via de ouders die het lopende schooljaar zitting hebben in de ouderklankbordgroep.

Ouderklankbordgroep schooljaar 2018-2019

Groep 1: May Wetemans (moeder van Mozes)                                           
Groep 2: Laura Triepels (moeder van Milan)                                     
Groep 3: Rinus Teunissen (vader Rick, Danielle en Michelle)      
Groep 4: Kimberley van der Lem (moeder van Felicia)               
Groep 5: Daisy Fonteijn (moeder van Britt)                                        
Groep 6: Sandra Kustjens (moeder Pien)                                            
Groep 7: Mats Verwielen (vader Julia)                                               
Groep 8: Paul van Lierop (vader Nikki)
MR         
OVL   

Powerpoint Startbijeenkomst ouderklankbordgroep Zonnehof