We zijn weer begonnen!

Ouderklankbordgroep

In het schooljaar 2016-2017 zijn wij op BS De Zonnehof gestart met een ouderklankbordgroep. De leerkrachten van De Zonnehof vinden het belangrijk om de mening van ouders te horen en hen te laten meedenken in schoolse zaken.
Ieder schooljaar wisselt de samenstelling van deze ouderklankbordgroep, zodat zoveel mogelijk ouders de gelegenheid krijgen om mee te denken. Vanuit iedere groep heeft er een ouder gedurende één schooljaar zitting in de ouderklankbordgroep. Vanuit het team wisselt de samenstelling gedeeltelijk.

Na elke bijeenkomst wordt er een kort verslag gemaakt dat met alle ouders wordt gedeeld. Alle ouders, ook ouders die niet in de ouderklankbordgroep zitten, worden van harte uitgenodigd bespreekpunten in te brengen voor de ouderklankbordgroep. Deze bespreekpunten mogen worden ingebracht via de ouders die het lopende schooljaar zitting hebben in de ouderklankbordgroep.

Ouderklankbordgroep schooljaar 2017-2018

Groep 1/2 Tom Crins (vader van Jelle) 
Groep 3  Henny Kwaspen (moeder van Vince en Milan)
Groep 4 Linde van Gemert (moeder van Amber en Tessa Heuts)
Groep 5  Esther Arits (moeder van Ser en Jelle) + Hubert Salimans (vader van Ruben)
Groep 6 Alice Simons (moeder van Storm, Minka en Malin)
Groep 7a Frank Kurstjens (vader van Timo en Tess)
Groep 7b Nathalie Corsten (moeder van Isa Corsten)
Groep 8 Chris van Gerven (vader van Dani en Boris)
MR         
OVL        Christel Geukenmeijer (evt op toerbeurt)

Powerpoint Startbijeenkomst ouderklankbordgroep Zonnehof 10-11-2016.pptx