Ouderklankbordgroep

Sinds het schooljaar 2016-2017 is er op BS De Zonnehof een ouderklankbordgroep. De leerkrachten van De Zonnehof vinden het belangrijk om de mening van ouders te horen en hen te laten meedenken in schoolse zaken.
Ieder schooljaar wisselt de samenstelling van deze ouderklankbordgroep, zodat zoveel mogelijk ouders de gelegenheid krijgen om mee te denken. Vanuit iedere groep heeft er een ouder gedurende één schooljaar zitting in de ouderklankbordgroep. Vanuit het team wisselt de samenstelling gedeeltelijk.

Na elke bijeenkomst wordt er een kort verslag gemaakt dat met alle ouders wordt gedeeld. Alle ouders, ook ouders die niet in de ouderklankbordgroep zitten, worden van harte uitgenodigd bespreekpunten in te brengen voor de ouderklankbordgroep. Deze bespreekpunten mogen worden ingebracht via de ouders die het lopende schooljaar zitting hebben in de ouderklankbordgroep.

In de eerste brief over de ouderklankbordgroep hebben we u geïnformeerd over de werkwijze van de ouderklankbordgroep. Inmiddels zijn de belrondes voor de ouderklankbordgroep geweest en is er een ouderklankbordgroep geformeerd voor dit schooljaar. Hieronder vindt u een overzicht van de leden voor het schooljaar 2020-2021. Alle ouders, ook ouders die niet in de klankbordgroep zitten, worden van harte uitgenodigd om bespreekpunten in te brengen voor de eerste vergadering op donderdag 29 oktober a.s. 19.30 uur op de Zonnehof. Deze bespreekpunten mogen worden ingebracht via de ouders die dit schooljaar zitting hebben in de klankbordgroep.

Deelnemers 2020-2021:

Groep 1: Patrick van Ool (vader van Meno)
Groep 2: Aura Buczko (moeder van Zoë en Kaylee)
Groep 3: Leonie Vermij (moeder van Liv)
Groep 4: Miranda Janssen (moeder van Vera)
Groep 5: Bart Joosten (vader van Niels)
Groep 6:
Groep 7:
Groep 8: Debbie Jacobs (moeder van Sara)

Namens de MR: Veronika van Heel
Namens de OVL: Christel Geukenmeijer

Powerpoint Startbijeenkomst ouderklankbordgroep Zonnehof