De organisatie van het onderwijs

Het onderwijs van onze basisschool richt zich op de persoonlijkheidsvorming van het kind.
Het onderwijs is zodanig ingericht dat de leerlingen een zo veel mogelijk ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen.
Het aanbod aan onderwijsactiviteiten is gedifferentieerd en vanuit een bepaalde systematiek opgebouwd. Er wordt rekening gehouden met verschillen in ontwikkeling en tempo van  de kinderen.
De leerkrachten stimuleren de ontwikkeling en het leren van de kinderen in een sfeer van geborgenheid en vertrouwen.
Er komen diverse werkvormen aan bod, waardoor er ruimte is voor keuze van activiteiten, eigen initiatief en zelfstandig­heid.
 
De basisschool kent acht jaargroepen.
Het accent in de eerste twee groepen ligt op het spelend leren. De leeromgeving nodigt kinderen uit tot ontwikkeling en fundamentele leerervaringen. In groep twee komen meer programmagerichte elementen aan bod die gekoppeld zijn aan de leerstof van de overige schooljaren en vervolgens starten we in groep 3 met het aanvankelijk leerproces.
De aangeleerde basiskennis wordt in de volgende groepen uitgebouwd. Wat betreft de leerstof laten we ons inhoudelijk leiden door de diverse methodes. Deze leerprogramma's hebben de mogelijkheid om te gaan met verschillen in ni­veau.  De  methodes die we gebruiken zijn actueel en voldoen aan de kerndoelen. Deze kerndoelen zijn vastgesteld door het Ministerie van Onderwijs.