Wij bouwen samen aan een fijn schooljaar!
Voorleeskampioenschappen
Surprises
Kerst
De Wet Passend Onderwijs is het sluitstuk van een langlopend proces waarin getracht wordt het onderwijs steeds beter af te stemmen op (grote) verschillen tussen kinderen. In dit schoolondersteuningsplan beschrijven we hoe de Zonnehof invulling geeft aan Passend Onderwijs.