We zijn weer begonnen!

Uitstel benoeming nieuwe directeur

14-06-2018

In de afgelopen maanden is, in samenwerking en overleg met de vertegenwoordigers van de school, een zoektocht ondernomen naar een nieuwe directeur voor basisschool De Tweesprong en basisschool De Zonnehof.

Deze procedure heeft, ondanks de nodige inspanningen, nog niet tot een afrondend resultaat geleid. Ook omdat we iemand willen benoemen die aan de gestelde kwaliteitscriteria voldoet.

In de periode februari/maart 2019 starten we een nieuw wervingstraject.

Tot aan de aanstelling van een nieuwe directeur zullen basisschool De Tweesprong en basisschool De Zonnehof dus een tijdelijke directieaansturing kennen.

Hierover zijn gesprekken gevoerd met teamleden, de MR en de huidige directeur van de school. Wij zijn samen tot de conclusie gekomen dat de ervaring van de teamleden zodanig is dat zij deze periode zelf kunnen overbruggen en dat dit ook verantwoord is.

Karin van den Schoor, Monique Luijten, Inoka Schroeten en Mandy Brentjens zijn de teamleden die deze periode de leiding op zich nemen en voor u (naast de leerkracht) het eerste aanspreekpunt zullen zijn. Zij worden gefaciliteerd om een aantal zaken op managementniveau in te vullen.

Hierbij worden zij ondersteund door Henk Martens.

Henk Martens, is oud-directeur van basisschool De Schrank in Ospel.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat met bovenstaande invulling de kwaliteit van het onderwijs op basisschool de Tweesprong en basisschool de Zonnehof gewaarborgd blijft.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij het bestuur of de school.

Met vriendelijke groet,

Henk Jabben

Bestuurder MeerderWeert