Voorleeskampioenschappen

Peuterprogramma

Het peuterprogramma wordt aangeboden aan de kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op vaste dagdelen in de week. Dit specifieke peuterprogramma wordt gedurende 40 weken per jaar aangeboden, dus niet tijdens de schoolvakanties.

Het peuterprogramma dat wordt aangeboden betreft het VVE-programma "Peuterplein". VVE staat voor: Voor- en Vroegschoolse Educatie. Een gevarieerd aanbod van activiteiten, afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind. Ook is er speciale aandacht voor de spraaktaal ontwikkeling. Er wordt gewerkt vanuit een gezamenlijk pedagogische visie.

Doormiddel van een overdrachtsformulier en een driehoek gesprek (ouders, pedagogisch medewerkers en leerkracht) wordt een kind overgedragen aan de basisschool. Hiermee wordt de doorgaande ontwikkelingslijn van het kind gewaarborgd.

Tijden
Maandag-, dinsdag- en donderdagochtend van 8.30 uur tot 12.00 uur, in de middag van 13:30 tot 17:00.