Tussenschoolse opvang

Stichting Okido verzorgd de Tussen Schoolse opvang (TSO) voor kinderen van basisschool de Zonnehof te Leveroy. Zij zorgen ervoor dat de kinderen op een prettige manier kunnen lunchen en ontspannen tussen de middag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. De kinderen kunnen bijkomen van het ochtendprogramma en zich opladen voor het middagprogramma. Dit gebeurt onder veilige omstandigheden en in een geborgen sfeer. Het moet vooral ontspannen, leuk en gezellig zijn.
 

Protocol

Om dit te kunnen realiseren is dit protocol uitgewerkt. Het protocol beschrijft de organisatie van de TSO. Ook zijn er afspraken opgenomen voor alle betrokken partijen (leerlingen, schoolteam, overblijfkrachten, overblijf coördinator en ouders), zodat duidelijk is wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Het protocol (met meer informatie over de TSO) is via deze link in te zien.