Voorleeskampioenschappen

Stichting Okido

Stichting Okido verzorgt op De Zonnehof de voor- en buitenschoolse opvang evenals het TSO (overblijven).
Alle actuele informatie van Okido is hier terug te lezen.
Dit document geeft het aanbod weer en de inhouden van het kinderdagverblijf en het peuterprogramma.