We zijn weer begonnen!

MR


De MR bestaat uit een oudergeleding, waarin 2 ouders zitting hebben. Daarnaast is er ook een personeelsgeleding bestaande uit 2 leerkrachten. Een MR-lid heeft zitting voor een periode van 3 jaar en is direct (één keer) herkiesbaar. Een MR-lid treedt af aan het eind van een schooljaar.

In het schooljaar 2017-2018 is de MR als volgt samengesteld:
 
Naam Functie Geleding Treedt af Herkiesbaar
Linda Peeters Voorzitter Personeel 2019-2020 Nee
Renée Koudijs Secretaris Personeel 2018-2019 Ja
Suzan Heerschap Vervangt Renée Koudijs tijdens haar zwangerschapsverlof Personeel    
Cécile aan den Boom Penningmeester Ouder 2019-2020 Nee
Monique Kierkels Lid Ouder 2019-2020 Ja

U kunt ons natuurlijk ook mailen. Het e-mailadres is m.r@zonnehof.nl


GMR
De voorzitter van de GMR is:   mevrouw Vivian Hoeben - Seerden
Mail adres van de GMR :        
gmr@meerderweert.nl