Kerst
Wij bouwen samen aan een fijn schooljaar!
Voorleeskampioenschappen
Surprises

MR


De MR bestaat uit een oudergeleding, waarin 2 ouders zitting hebben. Daarnaast is er ook een personeelsgeleding bestaande uit 2 leerkrachten. Een MR-lid heeft zitting voor een periode van 3 jaar en is direct (één keer) herkiesbaar. Een MR-lid treedt af aan het eind van een schooljaar.

In het schooljaar 2019 - 2020 is de MR als volgt samengesteld:
 
Naam Functie Geleding Treedt af Herkiesbaar
Renée Koudijs Voorzitter/ secretaris Personeel 2018 - 2019 ja
Suzan Heerschap     Voorzitter/ secretaris Personeel 2019 - 2020     Ja
Cécile aan den Boom Penningmeester Ouder 2019-2020 Nee
Monique Kierkels Lid Ouder 2019-2020 Ja

U kunt ons natuurlijk ook mailen. Het e-mailadres is m.r@zonnehof.nl

GMR
De voorzitter van de GMR is:   mevrouw Vivian Hoeben - Seerden
Mail adres van de GMR :        
gmr@meerderweert.nl