Surprises
Kerst
Wij bouwen samen aan een fijn schooljaar!
Voorleeskampioenschappen

Op deze pagina kunt u de documenten van de MR bekijken


Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement.
Klik hier voor het communicatieplan.

Klik hier voor het jaarplan van de MR.
Sinds schooljaar 2018 - 2019 is, waar mogelijk de samenwerking gezocht met de MR van Basisschool de Tweesprong. De gezamenlijke gespreksonderwerpen gaan vooral over het opstellen van een jaarplan. Het nieuwe jaarplan wordt z.s.m. aangepast.

Klik hier voor de agenda's.
Klik hier voor de notulen.
Klik hier voor de notulen van de MR-OVL vergadering.