We zijn weer begonnen!

Op deze pagina kunt u de documenten van de MR bekijken


Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement.
Klik hier voor het communicatieplan.

Klik hier voor het jaarplan van de MR.

Klik hier voor de agenda's.
Klik hier voor de notulen.
Klik hier voor de notulen van de MR-OVL vergadering.