We zijn weer begonnen!

Vervangingsproblematiek in het onderwijs

27-09-2018
Weert, oktober 2018
 
Beste ouders en opvoeders,
 
We willen u graag nogmaals informeren over het tekort aan leraren in het basisonderwijs en wat dit voor u en ons betekent.
 
Vóór de start van dit schooljaar was al duidelijk dat het invullen van alle vacatures een uitdaging zou zijn. Gelukkig zijn alle reguliere vacatures bij de start van het schooljaar ingevuld. Daarmee is echter (vrijwel) ons volledige personeelsbestand  ingezet.
De vervangerspool is minimaal. Vacatures die gedurende het jaar zullen ontstaan vanwege ziekte of om andere redenen zullen daardoor moeilijk in te vullen zijn.
 
We streven er natuurlijk naar om langdurige vervangingen structureel in te vullen, waarbij we zullen samenwerken met schoolbesturen in de regio.
Maar we kunnen niet garanderen dat dit altijd zal lukken. Het kan zijn dat we op piek-momenten moeten teruggevallen op een noodscenario. Dit is niet optimaal maar gezien de omstandigheden dan het meest haalbare.
 
Wanneer een vervanging niet ingevuld kan worden, wordt gekeken of we met behulp van stagiaires, parttimers of eventueel door groepssplitsing de vervanging kunnen oplossen. De school probeert dan kortdurend een alternatief programma op te zetten.
Daarbij wordt ook gekeken naar alternatieve invullingen. Ouders die ons op dit soort momenten willen ondersteunen, kunnen dit aangeven bij de directie van school.
 
Wanneer al deze stappen zijn doorlopen en het niet mogelijk is om de kinderen op school te houden, dan wordt door de school verzocht om de kinderen thuis te houden. Het kan zijn dat er voor langere tijd geen vervanging is. In dit geval zal steeds een andere klas thuis dienen te blijven zodat het ongemak verdeeld wordt over meerdere klassen.
Uiteraard is dit een laatste noodgreep omdat het dan gewoon niet meer anders kan.
Natuurlijk gebeurt dit nooit op de dag zelf en altijd na een aankondiging aan u vooraf!
 
Vrijwel alle basisscholen kampen met het gegeven van krapte op de vervangersmarkt en deze problematiek. Wij vragen u als ouders daarom hiervoor begrip te hebben.  
 
Voor vragen of aanvullende ideeën kunt u terecht bij de directie van de school.
 
Vriendelijke groet,
Henk Jabben
Bestuurder  MeerderWeert